Corona Protocol SVB/MFA Aengwirden

CoronaProtocol 
Stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang (SBV) 
(versie 1.0, d.d. 14 augustus 2020)
 
Dit protocol is bedoeld voor toepassing op Sportcomplex ‘By de Fjilden’ en in MFA Aengwirden.
De algemene regels van het RIVM en overheden zijn in dit coronaprotocol vertaald naar onze
praktijk. Dit protocol dient als basis. Wij doen een nadrukkelijk beroep op álle gebruikers en
bezoekers om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het naleven van landelijke en
plaatselijke richtlijnen alsook voor het opvolgen van regels en aanwijzingen.  
 
Voorkom ten alle tijden verspreiding van het virus! Houd je aan deze regels:
 
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
• Nies of hoest in je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Was je handen regelmatig
• Schud geen handen
• Vermijd drukte
• Heb jij of een gezinslid klachten? Blijf dan thuis. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Leden
van één huishouden en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  
 
1. Hygiënemaatregelen 

• Bij binnenkomst handen desinfecteren 
Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen desinfecteren.
 
• In iedere ruimte zijn desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays
beschikbaar 
We stellen mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren.
 
• Koffie/Thee in kartonnen bekers en gebruik individueel verpakte suiker en melk
We schenken koffie en thee in kartonnen bekers met individueel verpakte toebehoren.
 
• Schoonmaak
We zorgen ervoor dat gebruikers de ruimtes veilig kunnen betreden door oppervlakten
die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knoppen, et
cetera) meerdere keren per dag schoon te maken en te desinfecteren. Gebruikers
desinfecteren na afloop van hun activiteit betreffende oppervlakten voor de volgende
gebruiker van diezelfde ruimte.
 
• Open Deur
Deuren staan zo veel mogelijk open zodat het niet nodig is om deze met de handen te
openen. 
  
2. Verkeersruimtes, Looproutes en Toiletten 

• Markeringen 
Met pijlen, borden en andere markering geven we de looproutes aan zodat mensen
elkaar niet tegen het lijf lopen. We hanteren éénrichtingsverkeer op plaatsen waar geen
1,5 meter ruimte is (trap naar boven/beneden in centrale hal) om elkaar te passeren.
 
• Aparte in- en uitgang
We gebruiken een aparte ingang (hoofdingang) en uitgangen (beneden; zij-uitgangen / 
boven; trap naar buiten) om mensen van elkaar te scheiden.
 
• Wachtplekken voor het toilet
Er gaat steeds maar één iemand tegelijk naar het toilet. Met markering zorgen we er
voor dat mensen die wachten de 1,5 meter in acht houden. 

 
3. Gebruik van Ruimtes/Zalen/Kleedkamers/Tribune/Kantine/Sportcomplex 

• Gebruikers reserveren vooraf een ruimte 
Gebruikers die een ruimte willen gebruiken moeten dit vooraf reserveren (dat kan per
telefoon of app) bij de beheerder zodat vooraf een planning kan worden gemaakt, het
maximaal aantal gebruikers en 1,5 meter afstand te handhaven blijft.
 
• Ventileren
Gebruikers van een ruimte zetten bij aanvang van gebruik de ramen in de ruimte open
en sluiten deze bij beëindiging van het gebruik.  

• Maximaal 100 personen 
We ontvangen in MFA Aengwirden maximaal 100 personen (excl. dienstdoende
vrijwilligers) tegelijk om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
 
• Maximaal aantal personen per ruimte 
We geven per ruimte aan hoeveel personen maximaal gelijktijdig gebruik mogen
maken van de ruimte. Voor het douchen in de kleedruimtes geldt maximaal 2
personen gelijktijdig. 
 
• Tafels en stoelen staan minimaal 1,5 meter uit elkaar
Door minder zitgelegenheid te creëren en door aan te geven dat bepaalde plekken niet
gebruikt mogen worden, zorgen we voor voldoende afstand.
 
• Vrijwilligers houden 1,5 meter afstand
Vrijwilligers moeten ook altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
 
• Betaal contactloos met de pin
Van gebruikers/bezoekers vragen we zoveel mogelijk gebruik te maken van de
pinautomaat en het liefst contactloos. 
  
4. Communicatie 

Het protocol is bedoeld voor de gebruikers, bezoekers, vrijwilligers en bestuur van
Sportcomplex ‘By de Fjilden’ en MFA Aengwirden. We communiceren de getroffen
maatregelen actief naar betrokkenen. 

• Posters 
We hangen bij de ingang posters op zodat voor iedereen de maatregelen duidelijk zijn.
 
• Overleg 
We voeren overleg met verenigingen, huurders en andere gebruikers om van elkaar op
de hoogte te zijn wat de maatregelen inhouden en wie wanneer waarvoor
verantwoordelijk is.
 
• Up-to-date
We zorgen er voor dat protocol en maatregelen up-to-date zijn en passen deze zo
nodig aan.
 
• Tijdig
We nemen de maatregelen voordat Sportcomplex ‘By de Fjilden’ en MFA Aengwirden
open gaan voor de start van het nieuwe seizoen (zondag 16 augustus 2020).  

 
5. Verantwoordelijkheid 
 
Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor: 
 
• Beleid t.a.v. coronamaatregelen
Het bestuur maakt beleid, protocollen en zorgt voor maatregelen en de communicatie
daarover. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht verenigingen,
huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) genomen maatregelen.
Brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters, hygiëneregels, looproutes,
etc. Het bestuur en dienstdoende vrijwilligers spreken mensen aan op hun gedrag en
kunnen naar eigen inzicht overgaan tot vroegtijdige sluiting van de accommodatie als
daar aanleiding toe is.

 
Verenigingen/Huurders zijn verantwoordelijk voor:
 
• Besturen van verenigingen en huurders zijn verantwoordelijk voor de traceerbaarheid
van aanwezigen tijdens een door hen georganiseerde activiteit in geval van een
besmetting en het daarop volgend bron- en contactonderzoek. 

• Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van 
hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag. Naast hetgeen in dit
protocol is vastgelegd, volgen verenigingen ook alle regels op zoals deze door de
betreffende sportbonden zijn opgesteld. 

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor: 

• Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag 
Bezoekers zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en het houden van
afstand tot andere bezoekers, ook na het gebruik van enkele alcoholische consumpties.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen van naleving
maar zal wel mensen en verenigingen/huurders aanspreken als daar aanleiding toe is. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!